Home » Tải Phần Mềm Miễn Phí » Công Cụ Hệ Thống » TreeSize Free Portable 2.7: Phần mềm hiển thị dung lượng thư mục, giúp bạn quản lý dung lượng ổ cứng hiệu quả

TreeSize Free Portable 2.7: Phần mềm hiển thị dung lượng thư mục, giúp bạn quản lý dung lượng ổ cứng hiệu quả

- Việc kiểm tra dung lượng ổ cứng của bạn giờ đây thật dễ dàng và tiện lợi với TreeSize Free PortableErrMsg: Phần mềm giúp bạn hiểu được ý nghĩa của các thông báo lỗi trong Windows 2.7. Bạn chỉ cần click chuộtChuột OpenOfficeMouse 18 nút đa năng đầu tiên trên thế giới xuất hiện !?! phải vào thư mụcQTTabBar mới nhất: Mở thư mục theo tab thẻ trong Windows Explorer 7, Seven, XP, Vista bất kì trong Windows ExplorerMở thư mục theo tab trong Windows 7/8 với Clover 2: Kết hợp ưu điểm của Windows Explorer với Google Chrome, click TreeSize là phần mềmYoono: Công cụ truyền thông xã hội, từ giã trình duyệt để về với desktop này sẽ mở ra một danh sáchGoodreads: Ứng dụng đề cử, tìm kiếm, khám phá, chia sẻ sách cho Android các thư mục con, sắp xếp chúng theo dung lượng đã sử dụng. Theo thử nghiệm, thư mục Program Files chiếm đến 30GB, vậy phần mềm nào đã chiếm dung lượng nhiều nhất trong thư mục ấy ? TreeSize đã chỉ ra rằng một thư mục con Steam do Call of Duty: Modern Warfare 2 tạo ra đã chiếm tới 11GB.
TreeSize Free Portable 2.7 mới nhất quản lý dung lương thư mục quản lý dung lượng ổ cứng Phần mềm hiển thị dung lượng thư mục Ổ Cứng dung lượng thư mục dung lượng ổ cứng dung lượng - Download TreeSize Free Portable 2.7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>